Talk:Ksenobiotiki in epigenetske spremembe

From Wiki FKKT

Revision as of 18:33, 18 April 2011 by Sbaus (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Ksenobiotiki in epigenetske spremembe

Uvod, ksenobiotiki, metilirano živo srebro, motilci endokrinega sistema: Daša Janeš

Metilacija DNA, ftalati, bisfenol A, arzen: Alenka Mikuž

Pregled epigenetskih mehanizmov-uvod, Modifikacije histonov, miRNA, nikelj, kadmij, krom, onesnaženje okolja-uvod, benzen, RDX: Špela Baus

Personal tools