Talk:Metilacijski vzorci na DNA: nastanek, dedovanje in pomen

From Wiki FKKT

Revision as of 16:21, 20 April 2014 by AnaCirnski (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search
  1. nastanek in uvod napisala Ana Cirnski
  2. dedovanje napisal Rok Ferenc
  3. pomen in zaključek napisala Vesna Radić

Stran smo skupaj uredili.

Personal tools