Talk:Metilacijski vzorci na DNA: nastanek, dedovanje in pomen

From Wiki FKKT

Revision as of 16:55, 20 April 2014 by VesnaRadic (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search
  1. nastanek, encimi, uvod napisala Ana Cirnski
  2. o CpG otočkih, diferenciaciji možganskih celic in metilaciji v možganih odraslega napisal Rok Ferenc
  3. vlogo in zaključek napisala Vesna Radić

Stran smo skupaj uredili.

Personal tools