Talk:Mitozna rekombinacija

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Razdelitev seminarja

1. del: Valentina Levak

  • Uvod
  • Razgradnja koncev 5' -> 3'
  • Ovijanje 3'-OH-repkov s proteini RPA

2. del: Peter Pečan

  • Zamenjava proteinov RPA z Rad51
  • Iskanje homologne regije
  • Od sinteze odvisno prileganje koncev (SDSA)

3. del: Janja Krapež

  • Popravilo dvojnih prelomov DNA (DSBR)
  • Sinteza manjkajočih fragmentov DNA
  • Hollidayeva zanka
  • Razrešitev Hollidayeve zanke
Personal tools