Talk:Odkritje in delovanje kompleksa RISC

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

M.Mirkovic (Talk | contribs)
(New page: Maša Mirkovič: Zgradba kompleksa RISC Vloga kompleksa RISC Sara Primec: Začetki odkrivanja in razvoj mehanizmov SLICER model Kompleks RISC v odvisnosti od molekule ATP Kompleks RISC os...)
Next diff →

Current revision

Maša Mirkovič: Zgradba kompleksa RISC Vloga kompleksa RISC Sara Primec: Začetki odkrivanja in razvoj mehanizmov SLICER model Kompleks RISC v odvisnosti od molekule ATP Kompleks RISC ostaja neraziskan Ula Štok: RISC-vezavni model Mehanizem vezave mRNA v kompleks RISC

Personal tools