Talk:Odkritje in delovanje kompleksa RISC

From Wiki FKKT

Revision as of 21:48, 2 April 2012 by M.Mirkovic (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Maša Mirkovič: Zgradba kompleksa RISC Vloga kompleksa RISC Sara Primec: Začetki odkrivanja in razvoj mehanizmov SLICER model Kompleks RISC v odvisnosti od molekule ATP Kompleks RISC ostaja neraziskan Ula Štok: RISC-vezavni model Mehanizem vezave mRNA v kompleks RISC

Personal tools