Talk:Odkritje kratke interferenčne RNA (siRNA)

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

TanjaKorpar (Talk | contribs)
(New page: Uvod, vpliv ATP na RNA interferenco, vpliv translacije mRNA, tvorba kratke interferenčne RNA (siRNA) in vpliv tarčne mRNA na njeno tvorbo, vpliv ATP na tvorbo siRNA, RNA interferenca s p...)
Next diff →

Revision as of 09:23, 2 April 2012

Uvod, vpliv ATP na RNA interferenco, vpliv translacije mRNA, tvorba kratke interferenčne RNA (siRNA) in vpliv tarčne mRNA na njeno tvorbo, vpliv ATP na tvorbo siRNA, RNA interferenca s protismerno RNA (asRNA), cepitvena mesta in cepitev mRNA, model mehanizma RNA interference - Tanja Korpar RNA interferenca pri sesalcih - Ines Šterbal

Personal tools