Talk:Odkritje vloge CRISPR/Cas pri omejevanju vnosa plazmidov

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Nika Mikulič (Talk | contribs)
(New page: Urška Zagorc: Horizontalni prenos genov Nika Mikulič Vernik: Imunski sistem CRISPR/Cas, Raziskava o vplivu vmesnika na odpornost bakterije ''Streptococcus thermophilus'' Anja Tavčar: Ra...)
Next diff →

Revision as of 17:42, 15 April 2019

Urška Zagorc: Horizontalni prenos genov Nika Mikulič Vernik: Imunski sistem CRISPR/Cas, Raziskava o vplivu vmesnika na odpornost bakterije Streptococcus thermophilus Anja Tavčar: Raziskava o vplivu na omejitev horizontalnega prenosa genov s pomočjo CRISPR pri bakterijah Staphylococcus

Personal tools