Talk:Popravljanje DNA v kontekstu kromatina

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: ===Delitev dela=== 1. Celični cikel, NER in DSB <br/> :1.1. Celični cikel : '''Špela Malenšek''' <br/> :1.2. NER in DSB : '''Tjaša Lukšič''' <br/> 2. Kovalentne modifikacije histo...)
Current revision (18:19, 29 May 2016) (view source)
(New page: ===Delitev dela=== 1. Celični cikel, NER in DSB <br/> :1.1. Celični cikel : '''Špela Malenšek''' <br/> :1.2. NER in DSB : '''Tjaša Lukšič''' <br/> 2. Kovalentne modifikacije histo...)
 

Current revision

Delitev dela

1. Celični cikel, NER in DSB

1.1. Celični cikel : Špela Malenšek
1.2. NER in DSB : Tjaša Lukšič


2. Kovalentne modifikacije histonov : Špela Malenšek

2.1. Fosforilacija
2.1.1. Fosforilacija serina 139
2.1.2. (De)fosforilacija tirozina 142
2.1.3. Preučevanje fosforilacije ob DSB v kvasovkah
2.2. Acetilacija
2.3. Metilacija
2.4. Ubikvitinacija


3. Od ATP odvisno preoblikovanje kromatina : Tjaša Lukšič

3.1. Družina SWI/SNF (switching defective/sucrose fermenting)
3.2. Družina ISWI (imitation SWI)

4. Nekromatinski preoblikovalci : Tjaša Lukšič
5. Vrnitev v originalni kromatinski status : Tjaša Lukšič

Personal tools