Talk:Povečano izražanje genov na kromosomu X

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Anja Tanšek (Talk | contribs)
(New page: *Nuša Kelhar: Uvod, Ohnova ali 2R hipoteza, *Inge Sotlar: Kompenzacija doze (3. odstavek), Mehanizmi povečanega izražanja genov (uvod) in Mehanizem povečane regulacije pri ''Drosophil...)
Next diff →

Current revision

  • Nuša Kelhar: Uvod, Ohnova ali 2R hipoteza,
  • Inge Sotlar: Kompenzacija doze (3. odstavek), Mehanizmi povečanega izražanja genov (uvod) in Mehanizem povečane regulacije pri Drosophila
  • Anja Tanšek: Povečano izražanje pri placentalnih sesalcih, Kompenzacija doze pri Caenorhabditis elegans, Kompenzacija doze pri pticah
Personal tools