Talk:Povečano izražanje genov na kromosomu X

From Wiki FKKT

Revision as of 16:12, 23 May 2015 by Anja Tanšek (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search
  • Nuša Kelhar: Uvod, Ohnova ali 2R hipoteza,
  • Inge Sotlar: Kompenzacija doze (3. odstavek), Mehanizmi povečanega izražanja genov (uvod) in Mehanizem povečane regulacije pri Drosophila
  • Anja Tanšek: Povečano izražanje pri placentalnih sesalcih, Kompenzacija doze pri Caenorhabditis elegans, Kompenzacija doze pri pticah
Personal tools