Talk:Prilagoditve fagov na bakterijske restrikcijsko-modifikacijske sisteme

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Tadej Medved (Talk | contribs)
(New page: Nika Boštic: Uvod, Metilacija DNA, Odsotnost prepoznavnih mest, Bakteriofag λ Sonja Gabrijelčič: Bakteriofag T4 Tadej Medved: Bakteriofag T7 (in vsa podpoglavja), Bakteriofag T3)
Next diff →

Current revision

Nika Boštic: Uvod, Metilacija DNA, Odsotnost prepoznavnih mest, Bakteriofag λ

Sonja Gabrijelčič: Bakteriofag T4

Tadej Medved: Bakteriofag T7 (in vsa podpoglavja), Bakteriofag T3

Personal tools