Talk:Proizvodnja zunajceličnega matriksa

From Wiki FKKT

Revision as of 06:43, 7 April 2019 by Bm7118 (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search
  • Vid Modic:Uvod, Komponente ECM v bakterijskem biofilmu
  • Benjamin Malovrh:Signalizacija med proizvodnjo zunajceličnega matriksa
  • Patricija Miklavc:Preprečevanje pojava biofilmov z uporabo bakteriofagov
Personal tools