Talk:Proteini, ki stabilizirajo kondenzirane kromosome

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Tjaša Bensa (Talk | contribs)
(New page: Toni Nagode: Struktura Simon Bolta: Interakcija kohezinov in kondenzinov z DNA, Kondenzini I in kondenzini II, Vloga kohezinov in kondenzinov Tjaša Bensa: Regulacija)
Next diff →

Current revision

Toni Nagode: Struktura

Simon Bolta: Interakcija kohezinov in kondenzinov z DNA, Kondenzini I in kondenzini II, Vloga kohezinov in kondenzinov

Tjaša Bensa: Regulacija

Personal tools