Talk:Struktura in delovanje sistema CRISPR/Cas pri bakteriji Streptococcus pyogenes

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Doroteja Armič: UVOD, Streptococcus pyogenes, INTERFERENCA

Lara Hrvatin: SISTEM CRISPR/Cas TIPA II-A, BIOGENEZA crRNA

Matija Ruparčič: ADAPTACIJA, UPORABA V GENSKEM INŽENIRINGU

Personal tools