Talk:Uporaba iPSC za zdravljenje anemije srpastih celic pri miših

From Wiki FKKT

Revision as of 21:37, 27 May 2013 by Spela Tomaz (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Ajda Rojc - Uvod, Homologna rekombinacija, Rezultati

Zala Gluhić - Rezultati homologne rekombinacije

Špela Tomaž - Diferenciacija iPS v hematopoetične prekurzorje (HP)

Personal tools