Talk:Uporaba iPSC za zdravljenje anemije srpastih celic pri miših

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Ajda Rojc - Uvod, Homologna rekombinacija, Rezultati

Zala Gluhić - Rezultati homologne rekombinacije

Špela Tomaž - Diferenciacija iPS v hematopoetične prekurzorje (HP)

Personal tools