Talk:Zgradba kompleksa za odločanje med lizogenim in litičnim ciklom faga lambda

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: Informacije o razdelitvi dela Naszja Feguš: Uvod, Časovni potek okužbe)
Line 1: Line 1:
Informacije o razdelitvi dela
Informacije o razdelitvi dela
-
Naszja Feguš: Uvod, Časovni potek okužbe
+
Nastja Feguš: Uvod, Časovni potek okužbe in njegov vpliv na odločitev
 +
Kim Glavič: Glasovanje fagov za odločitev med litičnim in lizogenim ciklom
 +
Nina Varda: Regulacija genov

Revision as of 14:24, 4 May 2020

Informacije o razdelitvi dela Nastja Feguš: Uvod, Časovni potek okužbe in njegov vpliv na odločitev Kim Glavič: Glasovanje fagov za odločitev med litičnim in lizogenim ciklom Nina Varda: Regulacija genov

Personal tools