Talk:Značilnosti bakterijskih kromosomov

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

MaticKovacic (Talk | contribs)
(New page: 1. Organizacija in zgradba bakterijskega kromosoma; Podvajanje bakterijske DNA == Marjeta Horvat 2. Segregacija (ločitev) bakterijskih kromosomov po replikaciji DNA; ureditev wiki strani ...)
Next diff →

Revision as of 20:20, 20 April 2014

1. Organizacija in zgradba bakterijskega kromosoma; Podvajanje bakterijske DNA == Marjeta Horvat 2. Segregacija (ločitev) bakterijskih kromosomov po replikaciji DNA; ureditev wiki strani == Matic Kovačič

Uvod sva napisala skupaj.

Personal tools