Talk:Značilnosti bakterijskih kromosomov

From Wiki FKKT

Revision as of 20:20, 20 April 2014 by MaticKovacic (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

1. Organizacija in zgradba bakterijskega kromosoma; Podvajanje bakterijske DNA == Marjeta Horvat

2. Segregacija (ločitev) bakterijskih kromosomov po replikaciji DNA; ureditev wiki strani == Matic Kovačič

Uvod sva napisala skupaj.

Personal tools