Terapevtska protitelesa proti indolamin 2,3-dioksigenazi zavirajo avtoimuni artritis

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
==Indolamin 2,3-dioksigenaza==
==Indolamin 2,3-dioksigenaza==
-
Nedavno je bila kot potencialna tarča za razvoj zdravila proti avtoimunemu artritisu predlagana indolamin 2,3-dioksigenaza (IDO).
+
Nedavno je bila kot potencialna tarča za razvoj zdravila proti avtoimunemu artritisu predlagana indolamin 2,3-dioksigenaza (IDO). Gre za enega od dveh encimov, ki katalizirata prvo izmed reakcij, potrebnih za pretvorbo triptofana v kinurenin; to je  hkrati tudi stopnja, ki omejuje hitrost te metabolne poti. IDO je bila v preteklosti že povezana z rakom

Revision as of 19:35, 4 April 2017

Therapeutic antibody targeting of indoleamine-2,3-dioxygenase (IDO2) inhibits autoimmune arthritis

Revmatoidni artritis je avtoimuna bolezen sklepov, za katero še zmeraj ne poznamo povsem učinkovitega zdravljenja. Zdravijo se namreč samo simptomi bolezni, torej predvsem vnetje. Tako revmatoidni artritis kljub skokovitemu razvoju biološkega zdravljenja mnogih bolezni v zadnjih letih ostaja neozdravljiva bolezen.

Indolamin 2,3-dioksigenaza

Nedavno je bila kot potencialna tarča za razvoj zdravila proti avtoimunemu artritisu predlagana indolamin 2,3-dioksigenaza (IDO). Gre za enega od dveh encimov, ki katalizirata prvo izmed reakcij, potrebnih za pretvorbo triptofana v kinurenin; to je hkrati tudi stopnja, ki omejuje hitrost te metabolne poti. IDO je bila v preteklosti že povezana z rakom

Personal tools