Tioredoksin

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

WikiSysop (Talk | contribs)
(New page: Tioredoksin je protein, ki sodeluje v redoks reakcijah z drugimi proteini. Najdemo ga v vseh živih organizmih. V rastlinah tioredoksin regulira delovanje oz. aktiviranje in inaktiviranje ...)
Next diff →

Current revision

Tioredoksin je protein, ki sodeluje v redoks reakcijah z drugimi proteini. Najdemo ga v vseh živih organizmih. V rastlinah tioredoksin regulira delovanje oz. aktiviranje in inaktiviranje encimov. Aktivno mesto tioredoksina sestavljata dva sosednja cisteina, ki se lahko spreminjata iz aktivne (reducirane) v oksidirano disulfidno obliko. Oksidirana oblika tioredoksina vsebuje disulfidno vez. Kadar pa se tioredoksin reducira z reducuiranim feredoksinom, se disulfidna vez pretvori v dve prosti SH- skupini. Reducirani tioredoksin lahko cepi disulfidne vezi v proteinih in jih tako lahko aktivira ali inaktivira. Aktivira lahko na primer encime Calvinovega cikla, inaktivira pa razgradne encime. V kloroplastih se oksidiran tioredoksin reducira z feredoksinom, reakcijo pa katalizira katalaza. Usklajevanje aktivnosti med reakcijami, odvisnimi od svetlobe in teme (Calvinov cikel), izvaja prenos elektrona s feredoksina na tioredoksin. Takrat se prav tako regulirajo tudi drugi encimi ki imajo oksidirane sulfidne skupine (disulfidne mostove). V aktivnem stanju tioredoksin deluje kot učinkovit reducent.


VIRI:

http://www.chem.pmf.hr/_download/repository/110bk-p25.pdf

http://sl.wikipedia.org/wiki/Antioksidant

http://en.wikipedia.org/wiki/Thioredoxin

Personal tools