Tioredoksin reduktaza

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

MNovinec (Talk | contribs)
(New page: TIOREDOKSIN REDUKTAZA (TR, TrxR) je edini poznan encim, ki reducira tioredoksin(Trx), Tioredoksin reduktaza je flavoencim odvisen od NADPH, ki deluje tako, da reducira disulfidne vezi v ti...)
Next diff →

Revision as of 21:30, 31 January 2014

TIOREDOKSIN REDUKTAZA (TR, TrxR) je edini poznan encim, ki reducira tioredoksin(Trx), Tioredoksin reduktaza je flavoencim odvisen od NADPH, ki deluje tako, da reducira disulfidne vezi v tioredoksinu. Je del tioredoksinskega sistema, , ki je zadolžen za redukcijo disulfidnih vezi v celicah. Poznamo 2 vrsti tioredoksin reduktaz. Ena je značilna za bakterije in nekatere evkarionte, druga pa za živali. Sam encim je sestavljen kot homodimer, vsak monomer pa vsebuje prostetično skupino FAD, NADPH-vezavno domeno in aktivno mesto z redoks-aktivno disulfidno vezjo. Reduktaza prenese elektrone iz NADPH na aktivno mesto tioredoksina in s temsproži redukcijo disulfidnih vezi ali drugih substratov. Tioredoksinski sistem (Trx system), ki je sestavljen iz beljakovine tioredoksin in encima tioredoksin reduktaza je prisoten v vseh živih bitjih, evolucijsko je povezan z DNA in genskim materialom, njegova glavna vloga je obramba pred oksidativnim šokom zaradi kisikovega metabolizma, pomen pa igra tudi pri redoks signalizaciji molekul.

VIRI http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Selenoproteini http://en.wikipedia.org/wiki/Thioredoxin_reductase

Personal tools