Tirozin-kinaza

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (10:25, 23 March 2010) (view source)
m (Tirozin kinaza moved to Tirozin-kinaza: vezaj)
 

Current revision

Tirozin kinaza (PTK) je celični signalni protein, ki lahko prenese fosfat skupine iz adenozin trifosfata (ATP) do tirozinskih ostankov v protein. Dva razreda PTK je prisotnih v celicah: transmembranski receptor PTK in nonreceptor PTK. Fosforilacija proteinov pri kinazah so pomemben mehanizem v pretvorniških signalih za ureditev aktivnost encimov. Približno 2000 kinaz je znanih, obstaja več kot 100 3D struktur tirozin kinaze (primer je kristalna struktura domene tirozin kinaze v človeškem inzulin receptorju) in več kot 90 protein tirozin kinaz je bilo odkritih v človeškem genomu. Te igrajo ključno vlogo v različnih celičnih dejavnostih, vključno z rastjo, diferenciacijo, migracijo in metabolizmom in so aktivne pri razvoju organizma in odraslih homeostazah. PTK tudi igra primarno vlogo pri nastopu ali napredovanju bolezenskih stanj, kot so diabetična retinopatija, ateroskleroza in rak.

Slika 1: Protein Tirozin-kinaza

REAKCIJA

Encime, ki opravljajo to spremembo, so proteini tirozin kinaze, ki katalizirajo prenos fosfata iz ATP v tirozinski ostanek na beljakovini substrata, ki običajno vsebujejo serin, treonin ali ostanke tirozina.

RECEPTOR

Trenutno je 58 receptorskih tirozin-kinaz (RTK) znanih, združenih v 20 poddružin. Receptorske tirozin-kinaze so sestavljene iz zunajcelične domene, ki lahko veže poseben ligand, transmembranske domene in znotrajcelične katalitske domene, ki s svojimi dejanji zavezuje in fosforilizira izbrane substrate. Vezava liganda na zunajcelični regiji povzroča vrsto strukturnih preureditev v receptorske tirozin-kinaze, ki vodijo do njegove encimske aktivacije. Še posebej pretok nekaterih delov domene kinaze omogoča prost dostop do adenozin trifosfata in substrata na aktivno mesto. To sproži zaporedje dogodkov, s fosforilacijo znotrajceličnih beljakovin, ki v končni fazi prenašajo ekstracelularne signale do jedra, ki povzroča spremembe in genska izražanja. Veliko receptorskih tirozin-kinaz je vključenih v onkogenezo, bodisi z gensko mutacijo ali prenosom kromosomov ali preprosto preko izražanja.

Slika 2: Mehanizem delovanja tirozin kinaze

VIRI IN LITERATURA

Personal tools