Revision history of "Titin"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 500) (older 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 21:28, 6 January 2013 Afrantar (Talk | contribs) (2,055 bytes) (New page: ==TITIN== '''Titin''' ali konektin je največji znani protein. Povezuje črto Z in mesto M v sarkomerah skeletnih in srčnih mišic. Omogoča njihovo krčenje in raztezanje. '''STRUKTU...)
(Latest | Earliest) View (newer 500) (older 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools