Tollu podobni receptorji

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 15: Line 15:
[http://en.wikipedia.org/wiki/File:TLR3_structure.png struktura TLR3]
[http://en.wikipedia.org/wiki/File:TLR3_structure.png struktura TLR3]
-
http://www.invitrogen.com/site/us/en/home/Products-and-Services/Applications/Cell-and-Tissue-Analysis/Signaling-Pathways/Toll-like-Receptor-TLR.html  [http://www.invitrogen.com/site/us/en/home/Products-and-Services/Applications/Cell-and-Tissue-Analysis/Signaling-Pathways/Toll-like-Receptor-TLR.html signalne poti TLR
+
[http://www.invitrogen.com/site/us/en/home/Products-and-Services/Applications/Cell-and-Tissue-Analysis/Signaling-Pathways/Toll-like-Receptor-TLR.html signalne poti TLR
]
]
http://www.genome.jp/kegg/pathway/hsa/hsa04620.html (slika prikazuje signalne poti TLRs)
http://www.genome.jp/kegg/pathway/hsa/hsa04620.html (slika prikazuje signalne poti TLRs)

Revision as of 12:11, 5 January 2010

Tollu podobni receptorji (TLRs-Toll like receptors) so vrste proteinov, ki igrajo ključno vlogo v prirojenem imunskem sistemu. So membranski signalizacijski receptorji, ki prepoznavajo različne setavine mikroorganizmov. Ko mikroorganizmi pridejo skozi fizične ovire kot so koža in črevesna stena, jih TLRs prepoznajo ter sprožijo reakcijo imunskega odziva. Ime so do bili po njihovi podobnosti proteinu, kodiranim z Toll-genom, ki ga je odkrila Christine Nusslein-Volhard v Drosophili-ji leta 1985.

TLRs so vrsta "pattem recognition receptor" (PRR) in prepoznavajo molekule, ki jih ima večina patogenih organizmov, vendar jih razlikujejo od molekul iz gostitelskih celic. TLRs skupaj z Interleukin-1 receptorji tvorijo receptorsko "superdružino", poznano kot "Interleukin-1 Receptor/Toll-Like Receptor Superfamily". Vsi člani te družine imajo skupno tako imanovano TIR domeno.

Obstajajo tri podskupine TIR domen. Proteini z podskupino 1 TIR domen so receptorji za interleukin, ki ga proizvajajo makrofagi in dendritične celice. Proteini z podskupino 2 TIR domen so klasični TLRs, ki se vežejo direktno ali indirektno na molekule mikrobnega izvora. Tretja podskupina proteinov, ki vsebujejo TIR domene, sestavljajo adaptorske proteine in posredujejo signale od proteinov iz podskupine 1 in 2.

TLRs so eni od najstarejših ohranjenih elementov imunskega sistema.

Ocenjeno je bilo, da večina vrst sesalcev ima med deset in petnajst tipov TLRs. Trinajst TLRs (enostavno poimenovanih TLR1 do TLR13) je bilo indentificiranih pri ljudeh in miših, veliko od teh je bilo v istih oblikah najdenih tudi pri drugih vrstah sesalcev, vendar določen TLR najden pri človeku ni vedno enak pri vseh sesalcih. Za primer, gen ki kodira protein podoben TLR10 pri človeku, dobimo tudi pri miši, vendar ga je retrovirus nekje v preteklosti poškodoval. Po drugi strani pa pri miših najdemo TLRs 11, 12 in 13, katerih ne zasledimo pri človeku. To lahko zakomplicira uporabo testnih laboratorijskih živali kot model človekove prirojene imunosti.

TLR prepoznava sestavine zunanje bakterijske membrane in dvoverižno RNA. Vsak TLRs prepozna specifičen ligand (molekula, ki je značilna za določen patogen organizem). Ko se ligand veže na TLRs v njem sproži obrambni mehanizem, ki zavaruje celico pred grožnjo.

Slikovno gradivo

struktura TLR3

[http://www.invitrogen.com/site/us/en/home/Products-and-Services/Applications/Cell-and-Tissue-Analysis/Signaling-Pathways/Toll-like-Receptor-TLR.html signalne poti TLR ] http://www.genome.jp/kegg/pathway/hsa/hsa04620.html (slika prikazuje signalne poti TLRs)

http://www.youtube.com/watch?v=zhJs9kyq41E (animacija molekularne strukture TLR3)

Viri

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12524386

http://en.wikipedia.org/wiki/Toll-like_receptor

http://www.imgenex.com/Toll-likeReceptors.php

http://lansbury.bwh.harvard.edu/toll-like_receptors_reviews_2003.htm

Personal tools