Transferin

From Wiki FKKT

Revision as of 07:37, 2 September 2010 by MDolinar (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Transferin

Transferin je protein (točneje glikoprotein), ki v človeškem telesu služi za prenos železovih ionov.

Transferin ali siderofilin transportira nehemoglobinsko železo v krvni( plazmi). Sintetizira se v jetrih, na njegovo sintezo pa vpliva presnova železa. Pomanjkanje železa povzroči povečano sintezo transferina. V primeru, da je zaradi nasičenosti železa v organizmu povečana njegova koncentracija v plazmi, se sinteza transferina zmanjša.


Diagnostični pomen in merjenje koncentracije

Diagnostični pomen merjenja transferina v serumu je odkrivanje latentnega in manifestnega pomanjkanja železa kot tudi preobremenitve z železom. Določajo koncentracijo transferina v serumu. Določanja v EDTA-plazmi ne priporočajo, temveč le v heparinizirani plazmi. Metoda merjenja je imunokemijska. Produkt reakcije med transferinom in protitelesi(imunski kompleks) merijo turbidimetrično. Zvečanje motnosti je premosorazmerno koncentraciji transferina. Tvorbo imunskih kompleksov pospeši dodatek polietilenglikola.

Referenčna vrednost za S-transferin je 2,0 - 3,8 g/l.


CDT

CDT je kratica za transferin z zmanjšano vsebnostjo ogljikovih hidratov ( angl. Carbohydrate-Deficient Transferin). Transferin vsebuje različne izomorfne oblike: 4/5- sialo, 3-sialo, 2-sialo, 0-sialo in CDT.

Zvečane vrednosti CDT se pojavijo pri rednem uživanju alkohola nad 50-80 g/dan. Merjenje CDT je redna rutinska preiskava, obvezna za nekatere poklice, namenjena predvsem odkrivanju prikritega alkoholizma. Za analizo potrebujemo serum, ker plazme oz. krvi, odvzete z antikoagulantom, ne moremo uporabiti za analizo. Eden od postopkov merjenja koncentracije je kapilarna elektroforeza.

Referenčna vrednost za S-CDT je do 2,6 %.


Vira:

Personal tools