Transglikozilacija

From Wiki FKKT

Revision as of 12:27, 27 October 2013 by Chloris (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Transglikozilacija je prenos glikozidno vezanega saharida na drugo hidroksilno skupino. Proces katalizirajo encimi glikozil transferaze. [1] [2]

Glejte tudi

Viri

  1. Transglycosylation. Biology Online. Citirano 25. oktobra 2013.
  2. Transglycosylation. Wiktionary. Citirano 25. oktobra 2013.
Personal tools