Transkripcijska faktorja, specifična za hčerinske celice, uravnavata celično velikost pri kvasovkah

From Wiki FKKT

Revision as of 16:40, 21 November 2009 by Tjasa lukan (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Po končani mitozi se celica razdeli na večjo materinsko in manjšo hčerinsko celico. Znanstveniki niso mogli potrditi ene od izključujočih se teorij. Nekateri so trdili, da hčerinska celica dalj časa ostaja v fazi rasti zaradi svoje velikosti, drugi pa, da hčerinsko celico v G1 fazi zadržuje ciklin CLN3, katerega izražanje kontrolirata transkripcijska faktorja Ace2 in Ash1, ki ju v materinski celici ne najdemo.


20. oktobra 2009 sta Di Talia in Cross z univerze Rokeffeler s sodelavci v reviji Plos biology objavila rezultate proučevanja kvasovk ob prehodu START kontrolne točke na meji med G1 in S fazo celičnega cikla. Teoriji so preverili z merjenjem trajanja G1 faze. Transkripcijska faktorja v hčerinskih celicah so mutirali, v materinskih celicah pa so ju izrazili. Prišli so do pomembne ugotovitve.


Obe trditvi držita in se ne izključujeta. Tako velikost celic, kot tudi transkripcijska faktorja vplivata na dolžino G1 faze. V hčerinskih celicah povzročita, da se le-te ob rojstvu spoznajo za manjše od materinskih in se zaradi majhnosti dalj časa zadržijo v G1 fazi.


Raziskava je pomembna, saj napake v G1 fazi vodijo do nastanka raka. Če odpove START kontrolna točka in celice kljub napakam nadaljujejo ciklus, pride do motenj v genomu hčerinskih celic.

Personal tools