Troponin C

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Troponin je kompleks, sestavljen iz treh globularnih beljakovin. V srčni mišici so našli kompleks, sestavljen iz troponinov C, I in T. Vse tri izooblike troponina so vezane na tropomiozinske fibrile, ki uravnavajo krčenje mišic. Troponin C (slika) najdemo v srčnih in prečno-progastih mišičnih celicah ter v skeletnih mišičnih celicah. Spada v skupino regulatornih proteinov, ki v času mirovanja, takrat ko je koncentracija kalcijevih ionov 10-7 M, preprečuje vezavo miozina in aktina, zato je mišična celica relaksirana. Z dotokom Ca2+ v celico skozi kalcijeve kanale se koncentracija tega iona v celici dvigne za tri velikostne razrede. Takrat se Ca2+-ioni vežejo na troponin C in tako posredno povzročijo kontrakcijo srčnih in skeletnih mišičnih celic. Troponin C je naravni zaviralec krčenja mišic. Kompleks med troponinom C in Ca2+ pa nima več inhibitornega učinka, kar pomeni da lahko miozin in aktin interagirata in posledica je kontrakcija mišične celice.

  1. Harrold, M. Angiotensin cnverting enzyme inhibitors, antagonists and calcium blockers. Foye's principles of medicinal chemistry. 6. izdaja. Williams, D. A.; Lemke, T. L. 2008, 709-711.
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Troponin_C
Personal tools