Učinek usmerjenih nanodelcev na človeško RNA

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Maja Kogoj (Talk | contribs)
(New page: Nanodelci so drobni skupki materiala, ki so manjši od 100 nanometrov (nm). Sestavljeni so iz linearnega ciklodekstrina, človeškega proteina transferina, ki kodira TF gen ter pomaga pri ...)
Next diff →

Current revision

Nanodelci so drobni skupki materiala, ki so manjši od 100 nanometrov (nm). Sestavljeni so iz linearnega ciklodekstrina, človeškega proteina transferina, ki kodira TF gen ter pomaga pri usmerjanju nanodelcev v tumorske celice, hidrofilnega polimera (PEG), ki spodbuja stabilnost nanodelcev v bioloških tekočinah in siRNA. Usmerjene nanodelce se lahko vgradi v tumor, kjer proizvedejo siRNA in s posebnim mehanizmom, imenovanim RNAi izklopijo gen za raka. S pomočjo nanodelcev je namreč možno utišati gena B-Raf in Akt3, ki sta ključna pri razvoju melanoma. RNAi je sistem, ki zaustavi proizvodnjo proteinov, saj cilja na informacijsko RNA (mRNA), ki enkodira informacijo, katera je potrebna da protein sploh nastane. To pomeni, da lahko z zdravili posežemo v vsako beljakovino, saj zaviranje dosežemo tako, da uničimo mRNA. Ustvarili so sistem iz štirih komponent, ki vključuje edinstven polimer in se lahko sam vgradi v usmerjeno siRNA molekulo. Nanodelci so zmožni prenesti siRNA molekule do ciljnega mesta v telesu. Ko enkrat dosežejo rakavo celico v tumorju, nanodelci vstopijo v celico in odložijo siRNA molekule. Molekula, ki vsebuje protein za rast rakavih celic je uničena. To pa pripelje do izgube beljakovine. Še pomembneje pa je, da so ostanki najdene mRNA molekule ravno toliko dolgi in v takem zaporedju kot če bi jih cepili z siRNA molekulo zunaj celice.

Personal tools