Revision history of "Učinek usmerjenih nanodelcev na človeško RNA"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 18:00, 7 April 2010 Maja Kogoj (Talk | contribs) (1,490 bytes) (New page: Nanodelci so drobni skupki materiala, ki so manjši od 100 nanometrov (nm). Sestavljeni so iz linearnega ciklodekstrina, človeškega proteina transferina, ki kodira TF gen ter pomaga pri ...)
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools