Revision history of "Uporaba pristopa načrtovanja eksperimentov za optimizacijo proizvodnje rekombinantnega fragmenta protitelesa v periplazmi Escherichie coli: izbira signalnega peptida in optimalnih pogojev rasti"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 100) (older 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 17:51, 9 April 2019 Nina Mavec (Talk | contribs) (6,168 bytes) (New page: Proizvodnja rekombinantih proteinov je danes najpomembnejši način pridobivanja terapevtskih proteinov; leta 2015 je bilo 400 od 650 terapevtskih proteinov rezultat rekombinantne proizvod...)
(Latest | Earliest) View (newer 100) (older 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools