User:MDolinar

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: Sem Marko Dolinar, tisti, ki je najbolj vztrajal, da mora FKKT imeti svoje wiki strani. Zato so me postavili tudi za administratorja, kar mi ni čisto všeč, ampak tako pač je. Predavam...)
Current revision (15:38, 8 March 2019) (view source)
 
Line 1: Line 1:
Sem Marko Dolinar, tisti, ki je najbolj vztrajal, da mora FKKT imeti svoje wiki strani. Zato so me postavili tudi za administratorja, kar mi ni čisto všeč, ampak tako pač je.
Sem Marko Dolinar, tisti, ki je najbolj vztrajal, da mora FKKT imeti svoje wiki strani. Zato so me postavili tudi za administratorja, kar mi ni čisto všeč, ampak tako pač je.
-
Predavam Tehnologijo rekombinantne DNA, ki ji pravim 'moj predmet', molekularnobiološki del Biokemije (za študente biokemije in kemije) in vodim seminar pri tem predmetu (za biokemike), predavam pol Bioloških membran in vodim seminarje, če je dovolj vpisanih, pa vodim še pol vaj iz Kemije in biokemije živil. Letos začenjam s predavanji in seminarji tudi pri predmetu Molekularne osnove ved o življenju (za študente kemije in kemijskega inženirstva), pripravljam pa tudi vaje za ta predmet.
+
Najprej sem predaval Tehnologijo rekombinantne DNA, ki sem ji pravil 'moj predmet', molekularnobiološki del Biokemije (za študente biokemije in kemije) in vodil seminar pri tem predmetu (za biokemike), predaval pol Bioloških membran in vodil seminarje, če je bilo dovolj vpisanih, pa sem nekaj časa vodil še pol vaj iz Kemije in biokemije živil. Po bolonjski reformi sem par let predaval Molekularne osnove ved o življenju (za študente kemije in kemijskega inženirstva).
-
Sem precej natančen glede biokemijske terminologije in sodelujem pri terminološki komisiji Slovenskega biokemijskega društva. Če sem v diplomski komisiji, obračam stavke in popravljam vejice ;-)
+
Trenutno (2018/19) samo še predavam biokemikom in vodim nekatere seminarje. Zdaj so 'moji predmeti' Molekularna biologija (2. letnik), Molekulsko kloniranje (3. letnik), Tehnologija DNA (1. letnik 2. stopnje), Sintezna biologija (2. letnik 2. stopnje) in Molekularna biotehnologija (izbirni predmet na 2. stopnji).
-
Z bolonjsko prenovo bo 'moj' predmet razpadel na dva dela: Molekulsko kloniranje in Tehnologijo DNA, kar bo najbolj všeč študentom, ki bodo, vsaj upam, lažje obvladali po pol snovi, ki jo zdaj obsega en predmet. Sodeloval naj bi tudi pri izvedbi polovice predmeta Sintezna biologija na 2. stopnji študija biokemije. Po novem bo tudi molekularnobiološki del Biokemije postal svoj predmet (Molekularna biologija), zato bo treba to področje treba v 2. letniku poznati malo bolj podrobno kot doslej.
+
Sem precej natančen glede biokemijske terminologije in sodelujem pri terminološki komisiji Slovenskega biokemijskega društva. Če sem v komisiji za oceno in zagovor zaključne naloge, obračam stavke in popravljam vejice ;-)
-
Pišem blog [http://novebiologije.blogspot.com/ Nove biologije], na katerem sem in tja razložim, da kakšna stvar v (molekularni) biologiji ni taka, kot se zdi, ali pa opišem kakšno zanimivo novo odkritje s področja ved o življenju.
+
Pisal sem blog [http://novebiologije.blogspot.com/ Nove biologije], na katerem sem sem in tja razložil, da kakšna stvar v (molekularni) biologiji ni taka, kot se zdi, ali pa sem opisal kakšno zanimivo novo odkritje s področja ved o življenju.
-
Znamk ne zbiram več, fotoaparat je že malo zastarel, tudi kuhati me ne mika tako kot včasih. Sem in tja mi še uspe kam (po)potovati - najraje v Indonezijo -, sicer pa imam občutek, da imam časa premalo, da bi lahko naredil vse tisto, kar bi bilo treba in počel vse tisto, kar mi je všeč.
+
Čeprav redko pridem v laboratorij, študentje pod mojim mentorstvom raziskujejo cianobakterije, od njihove prisotnosti v naravnih okoljih do uporabe v okvirih sintezne biologije in sodobne biotehnologije.

Current revision

Sem Marko Dolinar, tisti, ki je najbolj vztrajal, da mora FKKT imeti svoje wiki strani. Zato so me postavili tudi za administratorja, kar mi ni čisto všeč, ampak tako pač je.

Najprej sem predaval Tehnologijo rekombinantne DNA, ki sem ji pravil 'moj predmet', molekularnobiološki del Biokemije (za študente biokemije in kemije) in vodil seminar pri tem predmetu (za biokemike), predaval pol Bioloških membran in vodil seminarje, če je bilo dovolj vpisanih, pa sem nekaj časa vodil še pol vaj iz Kemije in biokemije živil. Po bolonjski reformi sem par let predaval Molekularne osnove ved o življenju (za študente kemije in kemijskega inženirstva).

Trenutno (2018/19) samo še predavam biokemikom in vodim nekatere seminarje. Zdaj so 'moji predmeti' Molekularna biologija (2. letnik), Molekulsko kloniranje (3. letnik), Tehnologija DNA (1. letnik 2. stopnje), Sintezna biologija (2. letnik 2. stopnje) in Molekularna biotehnologija (izbirni predmet na 2. stopnji).

Sem precej natančen glede biokemijske terminologije in sodelujem pri terminološki komisiji Slovenskega biokemijskega društva. Če sem v komisiji za oceno in zagovor zaključne naloge, obračam stavke in popravljam vejice ;-)

Pisal sem blog Nove biologije, na katerem sem sem in tja razložil, da kakšna stvar v (molekularni) biologiji ni taka, kot se zdi, ali pa sem opisal kakšno zanimivo novo odkritje s področja ved o življenju.

Čeprav redko pridem v laboratorij, študentje pod mojim mentorstvom raziskujejo cianobakterije, od njihove prisotnosti v naravnih okoljih do uporabe v okvirih sintezne biologije in sodobne biotehnologije.

Personal tools