User:Marinka

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: '''Asparaginska kislina''' Asparaginska kislina ali aspartatna kislina, (okrajšano kot Asp or D; Asx ali B sta okrajšavi tako za asparagin kot za asparaginsko kislino) je α-aminokisli...)
Current revision (16:04, 4 March 2010) (view source)
(Removing all content from page)
 
(6 intermediate revisions not shown.)
Line 1: Line 1:
-
'''Asparaginska kislina'''
 
-
 
-
Asparaginska kislina ali aspartatna kislina, (okrajšano kot Asp or D; Asx ali B sta okrajšavi tako za asparagin kot za asparaginsko kislino) je α-aminokislina s kemijsko formulo HO2CCH(NH2)CH2CO2H. L-oblika je ena od 20 aminokislin, ki v človeškem organizmu tvorijo beljakovine ali proteine. Kodona, ki zapisujeta omenjeno aminokislino, sta GAU in GAC. Anion asparaginske kisline se imenuje aspartat.
 
-
- Asparaginska kislina je poleg glutaminske kisline ena od dveh kislih aminokislin. Njena vrednost pKa je 4,0.
 
-
- Asparaginska kislina je ena izmed tistih kislin, ki imajo negativno nabite stranske radikale (pH 6,0-7,0)
 
-
- L-aspargin pridobivamo z  ekstrakcijsko metodo in sintezo, uporabljamo jo pa kot terapevtsko
 
-
sredstvo. Letno jo proizvedemo okrog 50 ton.
 
-
 
-
- Asparaginska kislina je pomembna tudi pri:
 
-
*pridobivanju alanina;
 
-
  alanin se namreč lahko pridobi z dekarboksilacijo asparaginske kisline:
 
-
  asparaginska kislina-> alanin + co2
 
-
*izločanju amoniaka iz telesa
 
-
 
-
Prav tako je Asp kislina pomembna za gojenje nekaterih organizmov:
 
-
Japonski raziskovalci so iz naravnih substratov izolirali novo vrsto mikroorganizma
 
-
Corynebacterium glutamicum – ATCC . 21144. Ta morfološko heterogena kultura je
 
-
najdena v obliki paličic, kokov in niti. Vzgaja se na podlagi z glukozo in asparaginsko
 
-
kislino.
 
-
 
-
Asparaginska kislina in metabolizem dušika
 
-
Kvasovke so sposobne izkoriščati rang različnih anorganskih in organskih virov dušika, za vključitev v strukturne in funkcionalne dušikove komponente celice. V mešanici amoniakalnih soli in aminokislin, raje izkoriščajo soli, ki so nato aktivno transportirane v celico. Rod Saccharomyces cerevisiae, najprej uporabi aminokisline: asparaginska kislina, glutamin, lizin, glutaminska kislina (www.analyses of kombucha ferments report on growers.htm).
 
-
 
-
 
-
Vloga pri biosintezi drugih aminokislin
 
-
Aspartat je za sesalce (in s tem za človeka) neesencialna aminokislina, saj ga sesalci sami proizvajajo v dovoljšnjih količin in ni nujno, da ga pridobivajo s hrano. S pomočjo transaminacije se sintetizira iz oksaloacetata.
 
-
Pri rastlinah in mikroorganizmih je aspartat predhodnik drugih aminokislin: metionina, treonina, izolevcina in lizina. Pretvorba se začne z redukcijo aspartata v polaldehid O2CCH(NH2)CH2CHO. Asparagin se proizvede iz aspartata preko naslednje transaminacije:
 
-
-O2CCH(NH2)CH2CO2- + GC(O)NH3+ O2CCH(NH2)CH2CONH3+ + GC(O)O
 
-
(kjer sta GC(O)NH2 in GC(O)OH glutamin oziroma glutaminska kislina)
 
-
 
-
Druge biokemijske vloge
 
-
 
-
 
-
Prikaz zgradbe L-asparginske kisline:
 
-
[[Image:[[Image:Example.jpg]]]]
 
-
 
-
Aspartat je tudi presnovek v ciklusu sečnine ter sodeluje v procesu glukoneogeneze. Sodeluje tudi v malat-aspartatnem ciklusu. Aspartat je prav tako donor dušikovega atoma v biosintezi inozitola, ki je predhodnik purinskih baz.
 
-
Kot živčni prenašalec
 
-
Aspartat (konjugirana baza asparginske kisline) je ekscitatorni živčni prenašalec v osrednjem živčevju in spodbuja receptorje NMDA, vendar ne tako močno kot glutamat.
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
Viri:
 
-
http://web.bf.uni-lj.si/zt/bioteh/seminar_all/zivil/1999_00/Aminokisl.pdf
 
-
 
-
http://web.bf.uni-lj.si/zt/bioteh/seminar_all/zivil/2002_03/Kombuca.pdf
 
-
 
-
http://sl.wikipedia.org/wiki/Asparaginska_kislina
 
-
 
-
http://www.minet.si/gradivo/seminarske/83404Output.pdf
 
-
 
-
B. Rodney: Temelji Biokemije
 

Current revision

Personal tools