User talk:JernejMustar

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

JernejMustar (Talk | contribs)
(Odpornost srpastih celic na okužbo z plazmodijem)
Next diff →

Revision as of 15:47, 19 May 2011

Raziskovali so fenomen, ki se pojavlja pri obolelih za SCA in HbS heterozigotnih, in sicer toleranca do okužbe z Plasmodijem. V raziskavi so uporabili Plasmodium berghei, ki je modelni organizem za razumevanje človeške malarije. Povzroča t.i. možgansko malarijo (experimental cerebral malaria-ECM). Poskuse so opravili na C57BL/6 laboratorijskih miškah, imenovanih tudi "black 6" miške.

Personal tools