User talk:JernejMustar

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Jernej Mustar: Odpornost srpastih celic na okužbo z plazmodijem)
(Removing all content from page)
Line 1: Line 1:
-
V mojem članku so raziskovali fenomen, ki se pojavlja pri obolelih za anemijo srpastih celic(HbS homozigotni) in HbS heterozigotnih, in sicer toleranca do okužbe z Plasmodijem. V raziskavi so uporabili Plasmodium berghei, ki je modelni organizem za razumevanje človeške malarije. Ta povzroča t.i. možgansko malarijo (experimental cerebral malaria-ECM). Znanstveniki so prišli do zelo zanimivih odkritij. Ugotovili so namreč, da se glavni vzrok imunosti skriva v nalaganju nizkih količin prostega hema v krvi in povečane ekspresije stresno-odgovornega encima HemOxigenaze1(ki razgrajuje prosti hem). Pri katalizi hema nastaja CO, ki se veže na hemoglobin in prepreči odcepitev prostetične skupine (hema), saj je le ta glavni vzrok patogeneze ECM. Ta spoznanja so, po mojem mnenju ,človeštvo privedla korak bližje k odkritju zdravila za malarijo.
+
 

Revision as of 16:19, 19 May 2011

Personal tools