Vinkulin

From Wiki FKKT

Revision as of 18:40, 31 December 2012 by Jure Dragan (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Vinkulin je evkariontski protein, ki omogoča vezavo (pripenjanje) aktinskih filamentov na notranje stene celičnih membran.

Lociran je na citoplazmatski strani fokalnih stikov ali adhezijskih plak. Fokalne stike ali adhezijske plake tvorijo znotrajcelični pritrditveni proteini, ki omogočajo vezavo citoskeleta. V celicah sesalcev je vinkulin (struktura molekule) protein membranskega citoskeleta v osrednje sprijeti plošči, ki je pomembna za povezavo molekule integrina z aktinskim citoskeletom.

Ta 115-120 kDa velik citoskeletni protein z 1066 aminokislinami vsebuje kislinsko N-terminalno domeno in bazično C-terminalno domeno. Domeni sta med seboj ločeni s srednjim segmentom bogatim s prolinom. Vinkulin je sestavljen iz kroglaste glave, ki vsebuje vezavna mesta, tako za talin in α-aktin kot tudi za fosforilacijo tirozina, medtem ko del repa vsebuje vezavna mesta za F-aktin in lipide. Alternirajoča vezava vinkulina na talin ali α-aktinin, povzroči spremembo njegove oblike in vezavnih lastnosti. Gen vinkulina se pojavlja v eni kopiji, kar pomeni da nobena druga sruktura ne more prevzeti njegovih funkcij v odsotnosti tega gena.

Viri

Personal tools