Vloga stikov pri proteinski prevodnosti na velike razdalnje

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
== Vrstični tunelski mikroskop ==
== Vrstični tunelski mikroskop ==
-
Vrstični tunelski mikroskop je naprava za slikanje površine preučevanega predmeta v velikostnem razredu atomov.Glavna komponenta tunelskega mikroskopa konica za skeniranje. Med postopkom slikanja se konica približa vzorcu na razdaljo nekaj Å in med njima se vzpostavi napetost (od mV pa do nekaj V). Glede na majhno razdaljo med njima pride do tunelskega pojava in elektroni začnejo prehajati vakum med elektrodama, zaradi česar steče tok. Ta je odvisen od ~e-L, kjer je L širina vrzeli, tako da že majhna sprememba razdalje (nekaj pm) pomeni merljivo spremembo toka. Gre za vzpostavljeno razmerje med napetostjo, tokom in razdaljo konice od vzorca. Ob spreminjanju ene vrednosti se spremenita tudi drugi dve ki jih nato detektiramo in na podlagi meritev sestavimo sliko.
+
Vrstični tunelski mikroskop je naprava za slikanje površine preučevanega predmeta v velikostnem razredu atomov.Glavna komponenta tunelskega mikroskopa konica za skeniranje. Med postopkom slikanja se konica približa vzorcu na razdaljo nekaj Å in med njima se vzpostavi napetost (od mV pa do nekaj V). Glede na majhno razdaljo med njima pride do tunelskega pojava in elektroni začnejo prehajati vakum med elektrodama, zaradi česar steče tok. Ta je odvisen od ~e-L, kjer je L širina vrzeli, tako da že majhna sprememba razdalje (nekaj pm) pomeni merljivo spremembo toka. Gre za vzpostavljeno razmerje med napetostjo, tokom in razdaljo konice od vzorca. Ob spreminjanju ene vrednosti se spremenita tudi drugi dve ki jih nato detektiramo in na podlagi meritev sestavimo sliko<ref name="ena">C. J. Chen, '''1993'''. Introduction to Scanning Tunneling Microscopy. Oxford: University Press./ref>.

Revision as of 19:51, 21 May 2019

Proteini veljajo za izolatorje kljub temu, da obstajajo različni dokazi o njihovi prevodnosti. Z merjenjem prevodnosti enega samega proteina v njegovem naravnem okolju so raziskovalci dokazali, da je faktor, ki kontrolira to prevodnost vrsta električnega stika, ki ga ta protein tvori s specifičnim ligandom[1].


Vrstični tunelski mikroskop

Vrstični tunelski mikroskop je naprava za slikanje površine preučevanega predmeta v velikostnem razredu atomov.Glavna komponenta tunelskega mikroskopa konica za skeniranje. Med postopkom slikanja se konica približa vzorcu na razdaljo nekaj Å in med njima se vzpostavi napetost (od mV pa do nekaj V). Glede na majhno razdaljo med njima pride do tunelskega pojava in elektroni začnejo prehajati vakum med elektrodama, zaradi česar steče tok. Ta je odvisen od ~e-L, kjer je L širina vrzeli, tako da že majhna sprememba razdalje (nekaj pm) pomeni merljivo spremembo toka. Gre za vzpostavljeno razmerje med napetostjo, tokom in razdaljo konice od vzorca. Ob spreminjanju ene vrednosti se spremenita tudi drugi dve ki jih nato detektiramo in na podlagi meritev sestavimo sliko[1]

Personal tools