Wiki FKKT:General disclaimer

From Wiki FKKT

Revision as of 09:03, 11 August 2009 by MDolinar (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Odgovornost za vsebino prispevkov na wikiju FKKT je na strani avtorjev. Fakulteta ne jamči za pravilnost vsebine, čeprav se trudimo, da bi imeli prispevki čim manj napak.

Prepovedano je objavljati neresnične, žaljive in sovražne vsebine.

Personal tools