Wiki FKKT talk:Community Portal

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Selenoproteini)
Current revision (10:07, 27 November 2012) (view source)
(Removing all content from page)
 
Line 1: Line 1:
-
Selenoproteini vsebujejo enega ali več ostankov aminokisline [[selenocistein]], ki je analog [[cisteina]]. Atom [[žvepla]] v modificirani tiolni skupini v cisteinu je nadomeščen z [[atomom]] [[selena]] v selenocisteinu. Selenocistein je označen kot enaindvajseta [[aminokislina]].
 
-
[[Image:IrfanView JPG File (.jpg)]]
 
-
----
 
-
== '''Funkcije selenoproteinov''' ==
 
-
 
-
Večina selenoproteinov katalizira [[oksidacije]] ali [[redukcije]], modificirana tiolna skupina, ki namesto žvepla vsebuje selen, iz selenoproteina vezana v [[aktivno mesto]] [[encima]] sodeluje pri [[reakciji]]. Prednost selena vezanega na [[molekulo]] cisteina pred tiolno skupino oziroma žveplom,je v tem, da ta poveča encimom [[kinetično energijo]]. Prisotnost selena v selenocisteinu je pomembna, ker le ta sodeluje v vsakem od štirih katalitičnih načinov tvorbe encima [[glutaninperoksidaze]].
 
-
V nekaterih bioloških sistemih imajo selenoproteini strukturno vlogo, ker imajo možnost dioligomerizirati [[proteine]], tako, da formirajo diselenide ali disulfid-selenidne mostičke.
 
-
 
-
----
 
-
 
-
== '''Sinteza selenoproteinov''' ==
 
-
 
-
Biosinteza selenoproteinov je zelo specifična in se razlikuje od [[sinteze]] ostalih proteinov, ker se selenoprotein inkorporira kotranslacijsko in ne posttranslacijsko.
 
-
Vstavljanje selenocisteina je koordinirano z [[DNA]] in zahteva analogno funkcijo [[tRNA]] in specifičen [[elongacijski faktor]]( elongacijski faktor SelB), ki se razlikuje od [[elongacijskega faktorja TU]].
 
-
 
-
----
 
-
 
-
== '''Vrste selenoproteinov''' ==
 
-
 
-
Pri [[sesalcih]] najdemo oziroma je bilo do sedaj odkritih 30 različnih selenoproteinov, najbolj raziskani pa so: [[Link title]]
 
-
<h3>Glutaninperoksidaza</h3> je encim sestavljen iz štirih identičnih podenot, pri čemer vsaka vsebuje en selenocistein v aktivnem mestu. Delovanje encima ni še dobro raziskano, vendar domnevajo, da bi lahko deloval le ta [[in vivo]], tako da odstranjuje [[peroksid]] iz [[celice]]in tako preprečuje peroksidacijo [[membran]] in oksidativne poškdbe
 
-
<h3>Selenoprotein P</h3>
 
-
Selenoprotein P je protein, ki je bil ekstrahiran iz podganje in človeške [[plazme]] in je povezan oziroma ga povezujejo z endotelijskimi celicami. Njegova vloga še ni znana,naj bi pa imel zunajcelično oksidacijsko-obrambno vlogo.
 
-
Selenoprotein W je protein, ki je bil najden v mišicah in drugih tkivih, njegova vloga še ni najbolj raziskana.
 
-
<h3>Tioredoksin reduktaza</h3> Tioredoksin reduktaza je [[flavoencim]] odvisen od [[NADPH]]. Ta encim reducira [[disulfide]] na [[tioredoksinu]].
 
-
 
-
----
 
-
 
-
== '''Viri''' ==
 
-
<h3>Literatura</h3>
 
-
J. Lennarz, William, Lane, M. Daniel. Encyclopedia of Biological Chemistry (S-Z, volume 4). Elsevier Academic Press. 2004, first edition, ISBN: 978-0-12-443710-4
 
-
<h3>Zunanje povezave</h3>
 
-
[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11839807]
 
-
[http://www.springer.com/biomed/cancer/book/978-0-387-33826-2]
 
-
[http://www.elsevier.com/wps/find/bookdescription.cws_home/703167/description#description]
 
-
[[Category:LEX]]
 

Current revision

Personal tools