Z metanolom inducirana terminacija polimerizacije poli(3-hidroksibutiratnih) polimerov: Vpliv na molekulsko maso

From Wiki FKKT

Revision as of 22:48, 14 May 2015 by Lavrencij (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Contents

Uvod

Poli(3-hidroksibutarat) (PHB) je najpreprostejši in najbolj raziskan biopolimer v skupini polihidroksialkanoatov (PHA). PHA se uporabljajo za proizvodnjo bioplastike, saj imajo raznolike lastnosti in . Vendar je proizvodnja bioplastike, kljub vsemu zelo draga v primerjavi s petrokemično plastiko, zato je potrebno najti načine kako znižati ceno proizvodnje. Eden od njih je uporaba nepredelanega odpadnega biološkega material za gojišča, npr. sojino melaso, odpadkov prehrambene industrije, biološki odpadki proizvodnje biogoriv. Na žal pa je odpadni biološki material nehomogen in poln nečistoč kot so soli, gliceridi, maščobne kisline, pepel, alkoholi … Zato je nujno, da določimo vpliv, ki ga te primesi imajo na proizvodnjo biomaterialov in njihove lastnosti.

Cilj raziskave

V raziskavi so želeli določiti vpliv fermentacije v prisotnosti različnih koncentracij MeOH, na količino in lastnosti PHB polimerov.

Potek raziskave

Zaključek

Personal tools