Revision history of "Za pojav sladkorne bolezni tipa 2 je kriv protein"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 19:16, 31 March 2010 TejaBanic (Talk | contribs) (1,643 bytes) (New page: Za sladkorno bolezen tipa 2 je značilno, da je trebušna slinavka posameznikov sposobna proizvajati insulin, vendar ga telo ne more pravilno izkoristiti. Poslednično celice jeter, mišic...)
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools