Zdravljenje melanoma z nanodelci

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

FlisTjasa (Talk | contribs)
(New page: Melanom je maligni tumor, ki prizadane melanocite (celice, ki v koži proizvajajo temni pigment), njegova smrtnost pa je 75%. Raziskovalci s Penn State College of Medicine so pod vodstvom...)
Next diff →

Current revision

Melanom je maligni tumor, ki prizadane melanocite (celice, ki v koži proizvajajo temni pigment), njegova smrtnost pa je 75%.

Raziskovalci s Penn State College of Medicine so pod vodstvom dr. Gavina Robertsona v reviji Cancer Research objavili predlog, kako s pomočjo nanodelcev utišati gena B-Raf in Akt-3, ki sta ključna pri razvoju melanoma.

Ugotovili so, lahko njuno delovanje inhibirajo s postopkom transfekcije. To pomeni da so v liposom nano velikosti vstavili siRNA, ki zavira sintezo teh dveh genov. Nanodelci so namreč tako majhni, da se lahko izmuznejo skozi membrano žil rakavih celic, ki imajo notranji sloj bolj prepusten, kot navadne človeške žile.

Znanstvaniki so pri ljudeh naleteli še na eno težavo. Človeška koža je namreč pokrita s keratinoznim slojem, ki preprečuje popolno absorbcijo skozi površino kože. Zato so uporabili nizkofrekvenčni ultrazvok, ki deluje tako, da poveča permeabilnost celičnih membran v koži, kar je pomenilo, da je bil prehod za nanoliposome prost.

Pri pacientih je poskus pokazal osupljive rezultate. V treh tednih se je melanom namreč zmanjšal skoraj za polovico.

Kombinirana metoda uporabe nanoliposomov in nizkofrekvenčnega ultrazvoka ima obetavno prihodnost, vendar pa je metoda še neraziskana in lahko poda tudi stranske učinke, za katere pa sedaj še ne vemo.

Personal tools