Zgolj pet nukleotidov vsebujoča molekula RNA, ki uspešna katalizira aminoacilacijo

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: Aminoacil-tRNA-sinteaza je encim proteinske sestave, ključen pri [http://en.wikipedia.org/wiki/Protein_biosynthesis sintezi proteinov]. Ker je nemogoče, da bi bili primitivni proteini na...)
Line 1: Line 1:
-
Aminoacil-tRNA-sinteaza je encim proteinske sestave, ključen pri [http://en.wikipedia.org/wiki/Protein_biosynthesis sintezi proteinov]. Ker je nemogoče, da bi bili primitivni proteini na začetku evolucije sintetizirani s pomočjo kompleksnega proteinskega encima, znanstveniki predpostavljajo, da je pri tem sodelovala RNA. Raziskovalna skupina iz univerze v Koloradu v raziskavi objavljeni v [http://www.pnas.org/content/early/2010/02/12/0912895107.full.pdf+html?sid=f667bacd-17ff-4a4e-8f2a-7f9dd287f97f Proceedings of the National Academy] of Sciences pokaže, da enaka aktivnost obstoji tudi v zelo majhni, zgolj 5 nukleotidov dolgi RNA.
+
[http://en.wikipedia.org/wiki/Aminoacyl_tRNA_synthetase Aminoacil-tRNA-sinteaza] je encim proteinske sestave, ključen pri [http://en.wikipedia.org/wiki/Protein_biosynthesis sintezi proteinov]. Ker je nemogoče, da bi bili primitivni proteini na začetku evolucije sintetizirani s pomočjo kompleksnega proteinskega encima, znanstveniki predpostavljajo, da je pri tem sodelovala RNA. Raziskovalna skupina iz univerze v Koloradu v raziskavi objavljeni v [http://www.pnas.org/content/early/2010/02/12/0912895107.full.pdf+html?sid=f667bacd-17ff-4a4e-8f2a-7f9dd287f97f Proceedings of the National Academy] of Sciences pokaže, da enaka aktivnost obstoji tudi v zelo majhni, zgolj 5 nukleotidov dolgi RNA.
Kompleks pet nukleotidov dolgega [http://en.wikipedia.org/wiki/Ribozyme ribocima] in štiri nukleotide dolgega substrata  je najmanjši, ki je še uspešno kataliziral raziskovano aminoacilacijo. Poskusi pokažejo, da ribocim veže aminokislino na delno komplementarno štiri nukleotide dolgo RNA (substrat) na 2`-terminalno hidroksilno skupino, mesto vezave je torej identično kot v moderni encimski aminoacil-tRNA sintezi.
Kompleks pet nukleotidov dolgega [http://en.wikipedia.org/wiki/Ribozyme ribocima] in štiri nukleotide dolgega substrata  je najmanjši, ki je še uspešno kataliziral raziskovano aminoacilacijo. Poskusi pokažejo, da ribocim veže aminokislino na delno komplementarno štiri nukleotide dolgo RNA (substrat) na 2`-terminalno hidroksilno skupino, mesto vezave je torej identično kot v moderni encimski aminoacil-tRNA sintezi.

Revision as of 10:59, 24 March 2010

Aminoacil-tRNA-sinteaza je encim proteinske sestave, ključen pri sintezi proteinov. Ker je nemogoče, da bi bili primitivni proteini na začetku evolucije sintetizirani s pomočjo kompleksnega proteinskega encima, znanstveniki predpostavljajo, da je pri tem sodelovala RNA. Raziskovalna skupina iz univerze v Koloradu v raziskavi objavljeni v Proceedings of the National Academy of Sciences pokaže, da enaka aktivnost obstoji tudi v zelo majhni, zgolj 5 nukleotidov dolgi RNA.

Kompleks pet nukleotidov dolgega ribocima in štiri nukleotide dolgega substrata je najmanjši, ki je še uspešno kataliziral raziskovano aminoacilacijo. Poskusi pokažejo, da ribocim veže aminokislino na delno komplementarno štiri nukleotide dolgo RNA (substrat) na 2`-terminalno hidroksilno skupino, mesto vezave je torej identično kot v moderni encimski aminoacil-tRNA sintezi.

Poleg začetnega produkta aminoacil-RNA pri reakciji nastanejo tudi večkratni produkti (dipeptidil- in tripeptidi-RNA), torej ribocim poleg vezave aminokisline na RNA poskrbi tudi za nadaljnjo podaljševanje peptidne verige.

V nasprotju z večino ribocimov, kompleks za svoje delovanje ne potrebuje dvovalentnih kationov. Reakcija poteka tudi v prisotnosti le enovalentih, kar potrjuje možnost, da bi mehanizem lahko deloval v primitivnem okolju, kjer je prisotnost različnih ionov variirala.

Odkritje tega majhnega segmenta RNA, močno potrjuje možnost, da je bila RNA ena prvih funkcionalnih biomolekul na zemlji in da so bile prve sinteze preprostih proteinov katalizirane prav z RNA.

Personal tools