Značilnosti cepiva proizvajalca Johnson&Johnson / Jennsen (Ad26)

From Wiki FKKT

Revision as of 15:28, 6 April 2021 by Mirsad93 (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Cepivo Johnson & Johnson / Jennsen (JNJ-78436735 ali Ad26.COV2.S) je enodozno virusno vektorsko cepivo na osnovi človeškega adenovirusa 26, ki je bilo spremenjeno tako, da vsebuje gen za izdelavo koničastega proteina virusa SARS-CoV-2. Virusni vektor, ki izraža koničasti protein (ang. spike protein) SARS-CoV-2 (S), je v stabilizirani konformaciji. Stabilizirana različica koničastega proteina vključuje dve mutaciji, pri katerih se običajne aminokisline nadomestijo s prolini (K986P, V987P) in se uvede mutacija mesta cepitve (R682S, R685G).

Po injiciranju cepiva v telo se adenovirusi priklopijo na beljakovine na površini celic. Celica virus zajame v mehurček in ga potegne vase. Ko vstopi v celico, adenovirus pobegne iz endosoma in potuje do jedra ter vanj potisne svojo DNA. To stori zato ker adenovirus ni sposoben replikacije, medtem ko lahko celica prebere zapis za protein in ta zapis kopira v mRNA. Preko mehanizma translacije celica potem začne sintetizirati koničaste proteine, ki se preselijo na njeno površino. Štrleče konice in drobce proteinov lahko potem prepozna imunski sistem.

Genomi adenovirusa so linearne, nesegmentirane dvoverižne molekule DNA z obrnjenimi zaporedji končnih ponovitev (ITR) na obeh koncih. Vektorski sistem za razmnoževanje Ad26 je sestavljen iz adapterskega plazmida in kozmida. Adapterski plazmid vsebuje levi konec genoma, ki vsebuje levi ITR in signal za pakiranje. Vsebuje tudi kaseto za ekspresijo transgena (stabilizirani koničasti protein S) namesto regije E1 in fragment 2.5 kb, ki leži navzdol od regije E1, da se omogoči homologna rekombinacija s kozmidom. Kosmid vsebuje večino genoma Ad z izbrisom regije E3 in spremenjenim odprtim bralnim okvirom E4 6 (E5orf6). Cepiva na osnovi vektorjev Ad26 izdelujejo z uporabo celične linije človeških embrionalnih mrežničnih celic (PER.C6), neprekinjene človeške celične linije, ki lahko podpira izdelavo adenovirusnih vektorjev, ki niso sposobni replikacije.

Cepivo Janssen COVID-19 vključuje naslednje sestavine: rekombinantni adenovirus tipa 26, ki ni sposoben replikacije in ki izraža beljakovino SARS-CoV-2, monohidrat citronske kisline, trinatrijev citrat dihidrat, etanol, 2-hidroksipropil-β-ciklodekstrin (HBCD), polisorbat-80, natrijev klorid. Klinična preskušanja so pokazala, da je imel en odmerek cepiva v ZDA 72-odstotno stopnjo učinkovitosti in nižjo učinkovitost (66% Latinska Amerika, Južna Afrika 57%) v državah, kjer so razširjene bolj nalezljive različice. Cepivo ima 85-odstotno učinkovitost pri zaščiti pred hospitalizacijo v vseh geografskih regijah. Cepivo se daje v nadlaktno mišico. Najpogostejši neželeni učinki, ki se običajno začnejo v enem ali dveh dneh po prejemu cepiva, so: rdečica, oteklina, utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah. Cepivo so ZDA odobrile za nujno uporabo 27. februarja in EU 11. marca 2021.

Viri

Personal tools