Revision history of "Značilnosti genomov"

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

  • (cur) (last) 03:38, 12 January 2011 Barbara Berki (Talk | contribs) (4,212 bytes) (New page: Celostno količino genetske informacije določenega organizma, ki je shranjena v dolgi in tesno zviti makromolekuli DNA(ozr v primeru virusov RNA), imenujemo genom. Genom vključuje tako g...)
(Latest | Earliest) View (newer 50) (older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Personal tools