Abscizinska kislina

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Abscizinska kislina ali krajše ABA je rastlinski hormon, ki poleg hormonalnih funkcij opravlja tudi inhibitorne. Zavira celično delitev in rast ter razvoj rastlin, pospešuje staranje, odpadanje listov in plodov, zavira kalitev semen, brstenje idr. Ob pomanjkanju vode in drugih stresih v listih njegova količina močno naraste, kar privede do zapiranja listnih rež, s tem se zmanjša oddajanje vode in rastlina lahko prestane kratko sušno obdobje.

Najdemo jo v vseh rastlinskih tkivih, v prvi vrsti pa se tvori v starejših listih. Na začetku vegetativne faze je sinteza abscizinske kisline v listih še neznatna, tudi mladi plodovi jo proizvajajo le v majhnih količinah, preden pa plodovi dozorijo in se listi obarvajo, pa koncentracija kisline močno naraste.

Biosintetizira se v kloroplastih [1] in drugih plastidih iz violaksantina.

Za aktivnost je pomembna karboksilna skupna –COOH, preko katere pride do zaestrenja in oksidacije z dugimi molekulami in pretvorbe v neaktivno obliko.

Rastline pri različnih okužbah in boleznih, kot npr. tobakov in kumarni mozaik, izražajo različno stopnjo upočasnjenja rasti in pritlikavosti. V teh primerih bolne rastline vsebujejo večje količine abscizinske kisline kot zdrave. Tako je ABA eden izmed odgovornih dejavnikov za viden vpliv na rast - za upočasnjeno rast okuženih rastlin.VIRI:

1. http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2711/Gradiva_Vodnik_Predavanja_Bolonja/Vodnik_P_Bolonja_AG-UNI-Fiziologija_rastlin_Hormoni-2008-09-2del.pdf

2. http://dsb.biologija.org/pdf/2-rbke-pregled.pdf

3. Enciklopedija Slovenije, Mladinska knjiga, Ljubljana 1987

4. Leksikon Cankarjeve založbe, Cankarjeva založba, Ljubljana 1988


ZUNANJE POVEZAVE:

1. http://web.bf.uni-lj.si/ag/fitomedicina/program-dod/Ziva%20Plavc%20(seminar).pdf

2. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_lap_tina.pdf

Personal tools