Acetilholinesteraza

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Acetilholinesteraza ali acetilidrolaza, krajše tudi AChE, je encim, ki ga uvrščamo med hidrolaze,saj hidrolizira nevrotransmiter (živčni prenašalec) acetilholin. Acetilholinesteraza se nahaja predvsem na stikih med živci in mišico, kjer prekine prenos živčnih signalov med živcem in mišico.


Contents

Encimska struktura in mehanizem

Acetilholinesteraza ima zelo visoko katalitično aktivnost, saj vsaka molekula tega encima razgradi 25000 molekul acetilholina v eni sekundi. To predstavlja tako hitrost razgradnje, kot je približna hitrost difuzije substrata, zato lahko encimu acetilholinesteraza rečemo tudi popolni encim. Aktivno mesto acetilholinesteraze obsega dve podmesti, anionsko mesto in estersko mesto. Na anionsko mesto se veže pozitivni kvartarni amin iz molekule acetilholina, lahko pa tudi kationski substrati in inhibitorji. Estersko mesto je sestavljeno iz katalitične triade treh aminokislin, in sicer serina, histidina in glutamata. Na tem mestu se acetilholin hidrolizira v acetat in holin, tako da nastane acetil-encim in prosti holin. Acetil-encim se kasneje razgradi na prost encim, ki je sposoben ponovnega delovanja, in acetilno skupino. To se zgodi ob prisotnosti vode in aminokisline histidin.

Biološka funkcija

Med prenosom živčnih signalov, acetilholin preide iz živca v sinaptično režo, kjer se veže na ACh receptorje na postsinaptični membrani in tako prenaša živčne signale. Acetilholinesteraza, ki se tudi nahaja na postsinaptični membrani, prekine prenos signalov, tako da hidrolizira acetilholin. Novonastali prosti holin se prenese nazaj v živec, kjer se iz acetil-koencima A preko delovanja acetilholintransferaza ponovno sintetizira c acetilholin.


Viri

Boyer, Rodney F. Temelji Biokemije. Ljubljana, 2005.

Hill, Richard W., Wyse, Gordon A., Anderson, Margaret. Animal Psysiology. Sunderland (Massachusetts), 2012.

MacDonald, Richard G., Chaney, William G. USMLE Road map: Biochemistry. New York, 2007.

Walker, Sharon, McMahon, David. Biochemistry Demystified. New York, 2008.

Whitaker, John R. Principles of Enzymology for the Food Sciences. New York, 1972.

Acetylcholinesterase, Wikipedia

Zunanje povezave

3D structure of acetylcholinesterase

Acetylcholinesterase June 2004 Molecule of the Month

Personal tools