Aminopeptidaze

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Aminopeptidaze so encimi, ki jih najdemo pod klasifikacijsko številko EC 3.4.11 in v živih organizmih sodelujejo pri razgradnji proteinov.

Umestitev

Aminopeptidaze spadajo v veliko skupino proteolitičnih encimov oziroma proteaz (oznaka EC 3.4.). Proteaze se v nadaljevanju delijo na endopeptidaze (cepijo peptidne vezi znotraj polipeptidne verige), ter eksopeptidaze (cepijo peptidne vezi na koncih polipeptidnih verig), v katere spadajo tudi aminopeptidaze. Nadaljnja razdelitev eksopeptidaz je definirala glede na specifičnost odcepljanja različno velikih fragmentov z amino ali pa karboksilnega konca polipeptidne molekule. Med njimi so tudi aminopeptidaze (s klasifikacijsko številko EC 3.4.11.), poleg njih pa mednje spadajo tudi: dipeptidil-peptidaze, tripeptidil-peptidaze, karboksipeptidaze, peptidil-dipeptidaze, dipeptidaze, tripeptidaze, ter omega peptidaze.

Delitev

Aminopeptidaze specifično odcepljajo aminokisline od proteinskega substrata z N-konca. Obstaja pa več kriterijev za delitev aminopeptidaz:

- Glede na število aminokislin, ki jih odcepljajo od substrata jih delimo na aminopeptidaze, aminodipeptidaze in aminotripeptidaze

- Glede na afiniteto do posameznih aminokislin

- Glede na lokalizacijo, saj se lahko nahajajo v citosolu, lahko so vezani na membrano, odkrili pa so jih tudi v organelih celice

- Glede na vsebnost kovinskega iona, ki sodeluje pri katalitičnem mehanizmu

- Glede na pH območje, pri katerem ima encim največjo aktivnost (poznamo kisle, bazične in nevtralne aminopeptidaze)

- Glede na občutljivost encima na različne inhibitorje (na primer: ubenimeks, puromicin).

Viri

Personal tools